Our article was published in SeOppi magazine. By Jaana Brinck, Teemu Leinonen & Iida Hietala 2018, Learning Environments Research Group, LeGroup, Aalto Arts.

In English p 26, Digital fabrication and design thinking at school: what can we learn from research?

In Finnish p 4, Digitaalinen rakentelu ja muotoiluajattelu koulussa: Mitä voimme oppia tutkimuksesta?